DVD-R - 4,7 GB - 16x hitrost - 10 na osi

+

DVD-R - 4,7 GB - 16x hitrost - 25 na osi

+

DVD-R - 4,7 GB - 16x hitrost - 25 na osi - Printable

+

DVD-R - 4,7 GB - 16x hitrost - 50 na osi

+

DVD-R - 4,7 GB - 16x hitrost - 50 na osi - Printable

+

DVD-RW -1,4 GB - 2xhitrost - škatlica 5 mm - pakiranje po 5 kosov

+

DVD-RW -4,7 GB - 4xhitrost - škatlica 10 mm - pakiranje po 5 kosov

+

Papirnati ovitki z okencem. - 50 kosov v zavitku - bela

+